Sindikat trgovine Crne Gore


Idi na sadržaj

Ljubljana 2002

DEKLARACIJE


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SINDIKATA TRGOVINE

Početkom aprila 2002.godine u Ljubljani je održana međunarodna konferencija sindikata trgovine, sa posebnom analizom na najvažniji problem u trgovini : radnom vremenu.Nakon osvrta i izvještaja svih učesnika konferencije o radnom vremenu trgovine u svojim zemljama, predstavnici sindikata trgovina iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Italije i Austrije donijeli su na konferenciji sljedeću Deklaraciju o regulisanju radnog vremena u trgovini :DEKLARACIJA O REGULISANJU RADNOG VREMENA U TRGOVINI


1. Zajednički je zaključak svih sindikata, da se propisi o radnom vremenu sve više liberaliziraju, što doprinosi pogoršanju položaja zaposlenih u trgovini.

2. Sindikati bez kvalitetne i čvrste regulative ne mogu štititi prava svojih članova.Radom u nedjelju, radom u dane praznika i radom po noći ugrožavaju se temeljna ljudska prava zaposlenih u trgovini.

3. Tražimo od UNI-a da se kod Evropske unije i kod Evropskog parlamenta založi za donošenje kvalitetnih propisa u pravcu ograničenja liberalizacije radnog vremena u trgovini.

4. Radno vrijeme u trgovini treba regulisati jedinstveno za cijelu zemlju, a moguće izuzetke treba dozvoliti samo u turističkim područjima, to znači da odluke o radnom vremenu ne trebaju donositi niti gradovi, niti opštine, niti poslodavci, nego vlada ili parlament.

5. Evropska unija i Evropski parlament trebaju nastojati da se regulativa o radnom vremenu u trgovini ujednači što više, kako bi se spriječile migracije potrošača iz jedne zemlje u drugu.

Ljubljana, 5.4.2002.godine.
Pod-Meni:


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni